Disclaimer

Rumitec BV neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en up-to-date is. Onregelmatigheden zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. De aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Rumitec BV heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies van inkomsten of voor directe, indirecte of gevolgschade, van welke aard dan ook.

De teksten, afbeeldingen en logo's, hierna te noemen merken, die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn eigendom van Rumitec BV. Deze mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Rumitec BV op geen enkele manier worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

 

Algemene Voorwaarden

Op alle overeenkomsten van Rumitec BV zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam..
Een exemplaar van onze algemene voorwaarden wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. U kunt onze algemene voorwaarden ook hieronder downloaden in pdf formaat.

Download Rumitec Algemene Voorwaarden Download Algemene Voorwaarden